System ekonomiczny
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Gospodarka oraz typy
Makroekonomia jest działem ekonomii zajmującej się badaniem sposobu przedsięwzięcia gospodarki jako całości. W przeciwieństwie do mikroekonomii, skupiającej się na analizie działania osobnych podmiotów ekonomicznych bądź procesach zachodzących w naświetlonych segmentach gospodarki, makroekonomia testuje zjawiska oraz procesy zachodzące w skali pełnej gospodarki. W analizach makroekonomicznych obsługiwać się będziemy wielkościami gospodarczymi stanowiącymi miarami zjawisk oraz etapów gospodarczych. Można je wskazać mianem makrowielkości ekonomicznych. Wśród fundamentalnych makrowielkości gospodarczych należy wymienić pomiędzy innymi produkcje, zatrudnienie, inwestycje, konsumpcje, popyt, ogólny poziom cen, eksport lub import – oto ekonomia. Wolno wiec ogłosić, że makroekonomia bada kształtowanie się makrowielkości gospodarczej oraz występuje między nimi zależność. W szczególności próbuje opisać elementy decydujące o poziomach i zmianach makrowielkości oraz objaśnić mechanizmy traktujące dwustronnych powiązań miedzy nimi. W szczególności próbuje określić czynniki decydujące o poziomach. Makrowielkości są agregatami powstałymi dzięki połączeniu słusznych wielkości mikroekonomicznych. Zabieg łączenia wielkości mikroekonomicznych w celu otrzymania makrowielkości gospodarczych nazywa się agregacją. Choć na pierwszy rzut oka procedura agregacji wydaje się zbyt łatwa, w praktyce mogą pojawić się różne komplikacje, trudności i uchylania się, gdy nie są przestrzegane dobre zasady. Wielkości gospodarcze można podzielić na dwie grupy: występujące w postaci zasobów, i w postaci strumieni. Zasoby charakteryzujemy jako zakumulowany stan danej wielkości w wyznaczonym momencie.

Categories: Biznes

Comments are closed.

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Ciekawe Wpisy:

Make-cash

Wydawać by się zdołało, iż wszelkie reklamy są ...

POŻYCZKI DLA BEZROBOTNYCH

Wpadłeś w naglące tarapaty walutowe? Jeśli tak, z ...

SZYBKA POŻYCZKA PRZEZ...

W dzisiejszych czasach istnieje wiele form kredytów. Mamy ...

Nadwyżka finansowa

Kwestie pieniężne nie dla wszystkich są proste. A ...

Bankowość

Poprawnie starać się patrzeć na pewne pożyczki, które ...